Author - ThienHaXanh

Bộ lọc đĩa Azud ( Disc filter)

công ty CP xuất nhập khẩu Sungroup nhập khẩu trực tếp đĩa lọc theo các hãng sau: Bộ lọc đĩa Azud Bộ lọc đĩa Jimten Bộ lọc đĩa Huber Bộ lọc đĩa Evoqua Bộ đĩa lọc Hydrotech Catalog của Azud Helix Automatic: AZUD_HELIX_AUTO_200300-ENG-1 Bản vẽ thiết kế: Azud helix automatic 204-6FX AA-Model AZUD HELIX AUTOMATIC FT204-4FX AA Hình ảnh:

Xem thêm...

Chế phẩm vi sinh Bokashi

Công ty CP xuất nhập khẩu Sungroup  chuyên sản xuất các loại nguyên liệu Probiotic và các sản phẩm vi sinh như sau: Sản phẩm vi sinh sử dụng cho xử lý rác thải Chế phẩm vi sinh EM gốc, EM thứ cấp Chế phẩm vi sinh Bokashi Vi sinh xử lý mùi hôi Vi sinh phân huỷ rác Vi sinh làm phân compost Sản phẩm vi sinh sử dụng cho xử lý nước thải Vi sinh cho bể hiếu khí Vi sinh cho bể kỵ khí Vi sinh [...]

Xem thêm...