Cung cấp đĩa lọc Jimten cho dự án xử lý nước Tây Ninh

Cung cấp đĩa lọc Jimten cho dự án xử lý nước Tây Ninh

1 photo


Mô tả

Bộ lọc đĩa ( Vỏ và lõi lọc)

Item: P2430198607
4X2" 100M FILT.STATION P.220V/24VAC

- Xuất xứ : Jimten - Tây Ban Nha