Cung cấp màng lọc UF Aquadyn model UA 1060 cho Bộ Quốc Phòng (Tây Ninh)

Cung cấp màng lọc UF Aquadyn model UA 1060 cho Bộ Quốc Phòng (Tây Ninh)

1 photo


Mô tả

Cung cấp màng lọc UF Aquadyn model UA 1060 cho Bộ Quốc Phòng (Tây Ninh)

Mô tả thông số kỹ thuật:

Màng lọc UF
Model: UA1060
Chất liệu màng: PAN
Diện tích màng: 65 m2
Kích thước: 10”x 60”(inch)
Công suất lọc: 4 – 7 m3/h
Lọc nội áp (out to in)

Hãng sản xuất: Microdyn – Nadir (Mann + Hummel)

Số lượng: 18 bộ