Cung cấp màng lọc sinh học MBR cho dự án xử lý nước thải sinh hoạt Hà Nội