Cung cấp hạt nhựa trao đổi ion cho nhà máy đường Tây Ninh