Cung cấp màng lọc RO nước biển cho dự án nhiệt điện EVN