Hạt nhựa trao đổi ion Amberlite fpa900 ups cl

Hạt nhựa trao đổi ion Amberlite fpa900 ups cl

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

DuPont™ AmberLite™ FPA900 UPS Cl

Hạt nhựa trao đổi ion AmberLite™ FPA900 UPS Cl là hạt nhựa trao đổi anion có kích thước hạt đồng nhất, xốp lớn, bazơ mạnh (Loại I). Nó có tính ổn định vật lý đặc biệt, khả năng chống sốc thẩm thấu tuyệt vời và khả năng chống bám bẩn hữu cơ rất tốt. Nó là lý tưởng cho khử màu đường mía.

Công dụng
Khử màu đường mía
Thế mạnh:
Hiệu quả khử màu tối đa nhờ cấu trúc lỗ xốp lớn
Giảm yêu cầu súc rửa và chi phí bay hơi nước ngọt do phân bố kích thước hạt đồng đều
Sẵn sàng để cài đặt mà không cần rửa ngược
Tái sinh ít thường xuyên hơn do công suất cao
Tiết kiệm OPEX tiềm năng

DATA SHEET DuPont™ AmberLite™ FPA900 UPS Cl:

IER-AmberLite-FPA900UPS-Cl-PDS-45-D01184-en