MÀNG LỌC SINH HỌC MBR KOCH-USA

MÀNG LỌC SINH HỌC MBR KOCH-USA

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Model màng lọc sinh học Koch:

Màng lọc sinh học MBR Koch diẹn tích 31 m2 model PSH 31HD, PSH 31

Màng lọc sinh học MBR Koch diẹn tích 34 m2 model PSH 34

Màng lọc sinh học MBR Koch diẹn tích 37 m2 model PSH 37

Màng lọc sinh học MBR Koch diẹn tích 41 m2 model PSH 41

Màng lọc sinh học MBR Koch diẹn tích 330 m2 model PSH 300

Màng lọc sinh học MBR Koch diẹn tích 660 m2 model PSH 660

Màng lọc sinh học MBR Koch diẹn tích 1800 m2 model PSH 1800

CATALOG

aF79__KOCH_MBR Brochure Ver.2016

 

VIDEO

 

 

Thông số kỹ thuật Màng Lọc MBR KOCH _ PULSION:

Loại Màng : Dạng sợi rỗng
Kiểu màng : Pulsion (part 0728320)
Kích thước lỗ rỗng 0,03 µm (Màng UF)
Vật liệu màng : PVDF
Kích thước màng : 853mm (W) x 2.438mm (H) x 83mm (T)
Diện tích bề mặt 43,5m2
Note: đối với nước thải sinh hoạt thiết kế với công suất 26,1 m3/tấm/ngày (0,6m3/m2/ngày) . nước thải công nghiệp thiết kế với công suất 21,75 m3/tấm/ngày (0,5m3/m2/ngày).
Chiều sâu mực nước bể : > 2,45m (bể thấp nhất 3m)
Lưu lượng sục khí thiết kế : 0,1 m3/tấm/phút
Cách vận hành : 10 phút chạy, 30 giây rửa ngược.
Độ bền màng : >10 năm
Hàm lượng MLSS vận hành : < 12.000 mg/l
pH vận hành : 2-10,5
Bảo hành sản phẩm : 2 năm