MÀNG LỌC SINH HỌC MBR SUMITOMO – NHẬT BẢN

MÀNG LỌC SINH HỌC MBR SUMITOMO – NHẬT BẢN

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Model màng lọc sinh học Sumitomo

màng lọc sinh học Sumitomo diện tích 6m2 model SPMW -13B6, SPMW -12B6, SPMW -05B6

màng lọc sinh học Sumitomo diện tích 6m2 model SPMW -05B10,

màng lọc sinh học Sumitomo diện tích 12m2 model SPMW -13B12, SPMW -12B12.

màng lọc sinh học Sumitomo diện tích 25 m2 model OPMW -01B25, OPMW -02B25,

màng lọc sinh học Sumitomo diện tích 50 m2 model OPMW -01B50, OPMW -02B50,

CATALOG MÀNG LỌC SINH HỌC MBR SUMITOMO – NHẬT BẢN

brochure-poreflon-modules

VIDEO MÀNG LỌC SINH HỌC MBR SUMITOMO – NHẬT BẢN