Lewatit® MonoPlus M800, S 1567, IN 42 ,M500, HPR550, HPR650 H, HPR4200 Cl, HPR1200 H, S 4468, S 2568,

Lewatit® MonoPlus M800, S 1567, IN 42 ,M500, HPR550, HPR650 H, HPR4200 Cl, HPR1200 H, S 4468, S 2568,

 • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Công ty CP xuất nhập khẩu Sungroup nhập khẩu hạt nhựa trao đổi ion  với model như sau:

 • Hạt nhựa trao đổi ion AmberLite HPR550
 • Hạt nhựa trao đổi ion DuPont™ AmberLite™ HPR650 H Ion Exchange Resin
 • Hạt nhựa trao đổi ion DuPont™ AmberLite™ HPR4200 Cl Ion Exchange Resin
 • Hạt nhựa trao đổi ion DuPont™ AmberLite™ HPR1200 H Ion Exchange Resin
 • Hạt nhựa trao đổi ion Lewatit LEWATIT® S 4468 – Lanxess
 • Hạt nhựa trao đổi ion LEWATIT® S 2568 – Lanxess
 • Hạt nhựa trao đổi ion LEWATIT® IN 42 – Lanxess
 • Hạt nhựa trao đổi ion LEWATIT® MonoPlus M500 – Lanxess
 • Hạt nhựa trao đổi ion LEWATIT® S 1567 – Lanxess
 • Hạt nhựa trao đổi ion LEWATIT® S5567 – Lanxess
 • Hạt nhựa trao đổi ion LEWATIT® MonoPlus SP 112 H – Lanxess
 • Hạt nhựa trao đổi ion Lanxess LEWATIT® MonoPlus MP 800
 • Hạt nhựa trao đổi ion LEWATIT® MonoPlus S 108 H – Lanxess
 • Hạt nhựa trao đổi ion LEWATIT® MonoPlus M800 – Lanxess
 • Hạt nhựa trao đổi ion LEWATIT® MonoPlus TP 207 – Lanxess
 • Hạt nhựa trao đổi ion LEWATIT® MonoPlus TP 260 – Lanxess

CATALOG DATA SHEET HẠT NHỰA TRAO ĐỔI ION LEWATIT/LANXESS – DUPONT AMBERLITE:

DATA SHEET HẠT NHỰA TRAO ĐỔI ION S4468

4468

AmberLite-HPR550-OH:

IER-AmberLite-HPR550-OH-PDS-45-D01191-en
IER-AmberLite-HPR650-H-PDS-45-D01193-en
IER-AmberLite-HPR1200-H-PDS-45-D01221-en
IER-AmberLite-HPR4200-Cl-PDS-45-D01229-en
IN42
M500
M800
MP800
S108H
S568A
S5567
S6368A
SP122H
TP 260
TP207

HẠT NHỰA TRAO ĐỔI ION LEWATIT MONOPLUS M800

LEWATIT® MonoPlus M800

Lewatit® MonoPlus M 800 là nhựa trao đổi anion dạng gel, bazơ mạnh với các hạt có kích thước đồng nhất (đơn phân tán) dựa trên chất đồng trùng hợp styren-divinylbenzene. Xét về mặt hóa học và thẩm thấu, các hạt monodisperse có tính ổn định cao. Động học được tối ưu hóa dẫn đến khả năng vận hành tăng lên so với các loại nhựa trao đổi ion có phân bố kích thước hạt dị thể.

DATA SHEET LEWATIT MONOPLUS M800:

06070000-AEN