MÀNG LỌC SINH HỌC SUEZ- GE

MÀNG LỌC SINH HỌC SUEZ- GE

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

MODEL MÀNG LỌC SINH HỌC MBR CỦA KOCH:

  1. Màng lọc sinh học MBR của Koch diện tích 31 m2, model: PSH31HD ( 31 m2)
  2. Màng lọc sinh học MBR của Koch diện tích 31 m2,Model: PSH 31 ( 31 m2)
  3. Màng lọc sinh học MBR của Koch diện tích 34 m2,Model: PSH 34 ( 34m2)
  4. Màng lọc sinh học MBR của Koch diện tích 37 m2,Model: PSH 37 (37 m2)
  5. Màng lọc sinh học MBR của Koch diện tích 41 m2,Model: PSH 41 ( 41 m2)
  6. Màng lọc sinh học MBR của Koch ,Model: PSH 330
  7. Màng lọc sinh học MBR của Koch,Model: PSH 660
  8. Màng lọc sinh học MBR của Koch Model: PSH 1800

CATALOG:

ZENON MBR

VIDEO:

 

Thông số kỹ thuật Màng MBR GE ZENON ZeeWeed 500d:

Xuất xứ: ZENON – USA (GE Group)

Model: ZeeWed 500d

Loại: sợi rỗng (Hollow Fiber)

Vật liệu màng: PVDF

Kích thước lỗ màng: 0,04 µm